Pred začatím vyhľadávania:
  • potvrďte spustenie vyhľadávacieho programu (vyberte voľbu "Spustiť program ...")
  • následne potvrďte súhlas ("Áno").
Pokračujte ďalej.